30 DAGARS ÖPPET KÖP  | FRAKTALTERNATIV PÅ INGÅNG

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor Norra Cykel- & Motor AB

Uppdaterad 2023-05-25

1.     Allmänt

1.     https://norracykel.se ägs och hanteras av Norra Cykel- & Motor AB, (i fortsättningen refererat till ”Norra”,”oss” eller ”vi”) som är ett registrerat företag i Sverige med organisationsnummer 556421-2644. Vi har vårt huvudkontor på adressen:

·       Engelbrektsgatan 16-18
702 12 Örebro
Örebro län

2.     Norra är momsregistrerat med momsnummer: SE556421264401

3.     Varumärket Norra ägs av och är registrerat på Norra Cykel- & Motor AB.

4.     För att säkra en trygg handel med oss så följer våra allmänna villkor de riktlinjer som beskrivs i konsumentköplagen (2022:260) samt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. För våra företagskunder/återförsäljare följer vi riktlinjerna i köplag (1990:931).

5.     För frågor om vår hemsida, våra allmänna villkor, inköp, beställning, order, byte, retur, våra produkter, reklamation, tvist och andra relaterade ämnen hänvisas kontakt med oss till e-postadress: info@norracykel.se

6.     Kosa och dess kunder refereras även som ”parter”.

7.     Följande köp omfattas av dessa allmänna villkor:

·       Köp på vår hemsida.

·       Beställningar genom, av oss ägda, externa formulär.

·       Beställningar via telefon med telefonnummer registrerade på oss.

·       Beställningar till e-postadresser som slutar på @norracykel.se.

8.     Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera (ändra) våra allmänna villkor. Detta utan att i förväg avisera om att en ändring ska göras.

9.     Den version av våra allmänna villkor som finns på vår hemsida vid tidpunkten när inköpet eller beställningen genomförs gäller för respektive inköp/beställning. Parterna är alltså bundna till de villkor som gällde vid köptillfället.

10. Förtydligande av termer i våra allmänna villkor:

·        

·       ”Hemsida” syftar till, de av oss ägda webbplatser, domäner och dess underdomäner, samt länkade externa formulär till https://norracykel.se/, mobil hemsida samt mobila applikationer.

·       ”Du”, ”ni”, ”konsumenten”, ”kunden” eller ”parten” syftar till individen eller företaget/föreningen/återförsäljaren som genomför ett köp eller lägger en beställning (även kallat ”order”).

·       Arbetsdag betyder helgfri vardag.

·       Köp syftar till det avtal mellan säljaren (vi) och köparen (du) om en vara mot betalning.

·       Beställning syftar till en uttalad avsikt, antingen muntlig eller skriftlig, att köpa någon av våra produkter.

·       Innehåll syftar till samtlig grafik, text, video, dokument samt bilder som publicerats på hemsidan.

·       Externa formulär syftar till av oss ägda formulär som finns placerade på tredje parts domän.

·       Tredje part syftar till våra leverantörer av varor eller tjänster.

·       Tredjeparts webbplats syftar till webbplatser (domäner) som inte ägs men brukas av Norra. Detta innebär i praktiken domäner där Norra har konto som används för att underlätta vårt samarbete med kunder och leverantörer.

·       Konsument hänvisar till den som köper en vara för att själv bruka den (även kallat slutkonsument). Även företag som inte ämnar att sälja varan vidare eller avser att förädla varan i sin egen produktion anses som konsument.

·       Med ”beställningsvara” menar vi produkter normalt inte finns i vårt lager och som tillverkas på beställning (även kallat on-demand). Detta kan vara bandytröjor med personliga tryck så som eget namn och nummer samt sublimerade matchställ och sublimerade produkter.

2.     KÖP OCH BESTÄLLNINGAR

1.     För att ingå köpeavtal med oss måste du vara minst 18 år. Du får inte heller stå under förmyndarskap.

2.     Ägarrättigheter till bildmaterial så som produktbilder eller övrigt grafiskt material ingår aldrig vid köp av våra produkter.

3.     Vi förbehåller oss rätten att:

·       Neka en kund köp.

·       När som helst sluta sälja en produkt.

·       Avbryta ett köp om:

·       Vi inte kan behandla din betalning.

·       En vara är eller tar slut i vårt lager från den tidpunkt då köpet har genomförts på hemsidan.

·       Ett fel har uppstått i någon av våra integrationer med betalningar, leveranser och/eller orderhanteringssystem som står utanför vår kontroll.

·       Någon av våra leverantörer inte fullföljer sina åtaganden mot oss.

·       Om köp/beställning genomförts på grund av uppenbara fel i pris, produktbild och/eller produktinformation. Detta gäller även om köpet har genomförts genom någon av våra återförsäljare.

4.     Vi friskriver oss från ersättningsskyldighet om vi eller du avbryter ett köp, om någonting oförutsett inträffar eller vid ev. leveransförsening.

5.     Om ett köp avbryts från vår sida så meddelar vi dig som kund. Detta görs i samband med att köpet avbryts. Meddelandet kan ske via e-post eller per telefon.

6.     Om delar av ett köp inte finns i lager eller tar slut kommer vi i första hand kontakta dig för att i samråd avgöra om resterande delar av beställningen ska levereras. Om du inte inom rimlig tid har besvarat kontakten avbryter vi köpet.

7.     Det är upp till dig som konsument att kontrollera att lämnade uppgifter stämmer innan du slutför ditt köp. Vi råder dig att alltid kontrollera att alla uppgifter stämmer innan du genomför ditt köp. Detta för att vi inte kan garantera att ändringar kan genomföras i efterhand även om vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

8.     Efter det att du har genomfört ett köp på vår hemsida eller genom beställning via externt formulär skickas alltid en orderbekräftelse till den e-post som du angivit i beställningen.

3.     PRISER OCH BETALNINGAR

1.     För kunder visas produktpriser inklusive mervärdesskatt (moms) samt exklusive fraktkostnad. Moms och fraktkostnad samt eventuella tilläggskostnader som tillkommer visas i kassan före betalning genomförs och köpet slutförs.

2.     De betalningsalternativ som vi erbjuder vid varje köptillfälle redovisas som valbart betalningsalternativ i kassan före betalning genomförs.

3.     Vid betalning via Swish, Bankbetalning och Kortbetalning dras summan i direkt anslutning till att köpet genomförs.

4.     Vi accepterar eller hanterar inte kontanter.

5.     Samtliga betalningar valideras och godkänns av den betalningstjänst du valt vid köpet. Om betalningsleverantören inte godkänner och nekar din betalning meddelas detta via e-post eller direkt i kassan och köpet avbryts.

6.     Det kan förekomma att vi erbjuder speciella erbjudanden och/eller speciella rabatter på hemsidan. De villkor som gäller för varje specifikt erbjudande och/eller rabatter som skiljer sig från dessa allmänna villkor förtydligas i samband med det specifika erbjudandet/rabatt.

7.     Vi reserverar oss rätten att när som helst utan förvarning återkalla ett erbjudande eller en rabatt.

8.     Vi reserverar oss mot felaktigheter i produkttexter, produktinformation och produktpriser på hemsidan.

9.     Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående avisering ändra priser, produktbilder och produktinformation.

4.     FRAKT OCH LEVERANS

1.     Fraktkostnaden tillkommer utöver det totala priset på dina valda produkter i varukorgen.

2.     Fraktkostnaden visas tydligt i kassan innan betalning genomförs och köpet slutförs.

3.     De leveransmöjligheter och leveransval som gäller för just dig visas i kassan innan du slutför köpet.

4.     Vi strävar alltid att skicka beställningen inom 1 till 3 arbetsdagar från det du fått din orderbekräftelse under normala förhållanden.

·       Med normala förhållanden menar vi om varan normalt lagerförs i vårt lager.

·       Med ej normala förhållande menar vi om varan är en beställningsvara och/eller om köpet sker under en kampanj eller rea och vi har högre belastning än normalt.

·       Med ej normala förhållanden menar vi även oförväntade händelser, systemfel, fel hos betalnings- och/eller transportleverantörer (tredje part) och/eller problem med produkttillgänglighet hos någon av våra leverantörer (tredje part).

5.     Om leveranstiden mot förmodan överstiger 30 dagar har du rätt att häva ditt köp under förutsättning att köpet inte gäller en beställningsvara.

6.     Om vi har någon information om att en leverans försenas meddelar vi dig om detta.

7.     Obetalda varor levereras ej om inte köpet genomförts som kreditköp eller fakturaköp.

8.     Leveransinformation med spårningsmöjligheter (tillhandahålls av transportföretaget, tredje part) skickas via e-post till angiven e-postadress. Leveranstiden startar från det du mottagit leveransbekräftelse (gäller inom Sverige).

9.     Till konsument skickas beställningen till utlämningsställe.

10. Det är du som ansvar för att kontrollera så att rätt leveransuppgifter har lämnats till oss när du genomför ditt köp.

11. Om din leverans tar lång tid ber vi kontakta oss på info@norracykel.se så kontrollerar om någonting oförutsett har inträffat.

12. Notera att den av oss anlitade leverantören av transporttjänster inte levererar på helger eller röda dagar.

13. Risk och ägarskap för varan/varorna övergår till dig som kund när du mottagit produkterna från leverantören/ombudet/utlämningsstället.

14. Liggetiden hos utlämningsställe är 14 dagar. 

5.     OUTLÖSTA PAKET

1.     Om du av någon anledning inte löser ut ditt paket debiteras du fraktkostnaden.

2.     Outlösta paket debiteras en avgift på 95 kr. Avgiften debiteras i efterskott. Vid utebliven betalning överlämnas kraven ovillkorligen till inkassoservice. Inga undantag görs.

6.     ÅNGERRÄTT

1.     Om du ångrar ett köp och vill returnera en vara ber vi dig kontakta oss på info@norracykel.se. Vi mejlar dig då en retursedel.

2.     Vi erbjuder 30 dagars öppet köp från den dag du fått din beställning i din hand.

3.     Intimprodukter, underkläder, och beställningsprodukter är undantagna från ångerrätten.

7.     RETUR

1.     Vi accepterar retur av varor vid ångrat köp under förutsättning att produkten returneras i ursprungligt skick. Med detta menas att produkten skall returneras i originalförpackningen, vara oanvänd och otvättad samt att alla taggar och etiketter fortfarande ska sitta kvar.

2.     Retur av vara skall ske inom 30 dagar från den dag du fått varan.

3.     Om varan inte har returnerats inom 30 dagar från den dag du fått varan förfaller din rätt att ångra ditt köp.

4.     Du står själv för returkostnaderna.

5.     Returer skickade mot postförskott löses ej ut.

8.     REKLAMATION

1.     För att reklamera en vara krävs att det är fel på produkten när du mottar den.

2.     Fel som vi accepterar som reklamation är:

1.     Fel som uppkommit i samband med att produkten producerades.

2.     Skador som uppkommit i samband med vår hantering av produkten.

3.     Skador som uppkommit under leveransen till dig.  

3.     För att klassas som reklamation får alltså inte produkten vara använd dvs. brukad. Finns spår eller tecken på att produkten är använd innebär detta att reklamationsrätten är förbrukad.

4.     Det är du som köpare som ansvarar för att kontrollera att produkten är felfri. Detta ska enligt god affärssed ske så snart du fått varan i din hand. Givetvis får du transportera hem varan från utlämningsstället innan du kontrollerar varan.

5.     Det är upp till dig som köpare att informera oss om ev. fel på produkten inom skälig tid efter det du mottagit varan.

6.     Reklamerar du inte varan inom 3 år från den dag du mottog varan förfaller din reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.

7.     Behöver du reklamera en vara ber vi dig att kontakta oss på info@norracykel.se så att vi kan hjälpa dig att avhjälpa felet.

8.     Om vi inte på annat sätt kan avhjälpa felet kommer vi att skicka en ny vara, vi vill då att du returnerar den felaktiga produkten till oss så att vi kan undersöka produkten. Vi står för returkostnaden och ev. ny leveranskostnad.

9.     ÅTERBETALNING

1.     Om kunden returnerar varan/varorna i samband med ”ångrat köp” återbetalas kunden när den/de returnerade varan/varorna mottagits och kontrollerats av vårt lager.

2.     Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat produkten eller spår av användning förekommer bedömer vi en värdeminskning med 100% vilket kommer att debiteras dig och vi återbetalar dig inte.

3.     Återbetalningen sker alltid till det konto från vilket betalningen gjordes.

4.     Vi strävar alltid efter att du ska få din återbetalning snarast möjligt dock senast 14 dagar efter den dag vi fått varan/varorna i retur.

5.     Om ett köp av någon anledning avbryts, detta gäller både om vi eller kunden avbryter köpet, och varan/varorna inte har levererats men betalning har genomförts av kunden, sker återbetalning i samband med att köpet avbryts.

10. TVIST OCH TVISTLÖSNING

1.     Vår ambition är alltid att hitta bästa möjliga lösning om någonting har inträffat. Om du upplever att någonting är fel ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@norracykel.se för att tillsammans hitta en lösning. Om du ändå inte är nöjd med denna lösning hänvisar vi dig till Allmänna reklamations nämnden (ARN). Vi följer alltid den rekommendation som ARN ger.

2.     Mer information om tvist och tvistlösning hittar du här:

3.     Europeiska Kommissionen: http://ec.europa.eu/odr

4.     Allmänna reklamationsnämnden: https://www.arn.se/

11. BEGRÄNSADE FÖRPLIKTELSER OCH GARANTIER

1.     Vi garanterar ej att innehållet på hemsidan, det vill säga information, bilder, grafik, produkter och funktioner finns tillgängligt kontinuerligt.

2.     Vi garanterar inte att allt innehåll är korrekt.

3.     Om vi rekommenderar någonting på hemsidan skall detta endast tolkas som en vägledning byggd på kvalificerade estimeringar och ej som absolut fakta. Exempel på detta är våra storlekar barn, junior och senior. Alla är individer med individuella skillnader vilket betyder att ett barn, i vissa fall, kan behöva juniorstorlek och en junior kan behöva seniorstorlek. Storlekarna är alltså endast en vägledning.

4.     Vi godkänner att du som kund köper våra produkter för kommersiellt ändamål dvs. har för avsikt att sälja produkten vidare men vi ansvarar inte för ev. förlust av intäkter/vinster, förlust av avtal, förlust av transaktioner eller affärer, förlust av möjligheter och/eller förlust av rykte.

5.     Norra lämnar ingen garanti på våra produkter eftersom alla våra produkter är bruksvaror. Du skyddas dock alltid av konsumentlagstiftningen som säger att du har rätt att reklamera en vara inom 3 år från det du fått varan i din hand.

6.     Garantier lämnas i nästan alla fall från tillverkarna av produkterna vi säljer. För frågor om vad som gäller för specifik produkt, kontakta oss på info@norracykel.se.

Varukorg