Tips och råd från Norra Cykel

Ett däck ska vara väl pumpat, det ska kännas ”hårt” när Du klämmer på det med Dina tummar. Tänk på att ett välpumpat däck är bästa skyddet mot punktering. För Dig med racerdäck rekommenderas att skaffa en pump med mätare, då ett sådant däck kräver upp mot 7 kilos tryck.

Belysning krävs för att framföra sin cykel på ett säkert sätt för Dig själv och för andra. Vitt ljus fram och rött bak är det som gäller. Tänk på att blinkande ljus inte är tillåtet. Vi hjälper Dig gärna att ta fram den belysning som Du behöver.

Kedjan ska vara spänd med ett maximalt ”glapp” på 3cm. Om ”glappet” är större riskerar Du att kedjan hoppar av med följder som kan bli obehagliga. Lite kedjeolja då och då gör att livslängden på kedjan ökar och Din cykel blir behagligare. För Dig som har utanpåliggande växlar rekommenderar vi att vid kedjebyte även byta bakkransen då det är svårt att få den nya kedjan att löpa bra på en gammal krans.

Däck finns i många olika mönster. Generellt gäller att ett däck rullar lättare ju mindre mönstrat det är. Således ska Du som cyklar mest i stan ha ett standarddäck som är finmönstrat och Du som åker på grusväg eller i skogen ett däck med grövre mönster. De flesta dimensioner finns med ett extra punkteringsskydd som är något dyrare än ett standarddäck, men i de flesta fall väl investerade pengar. För Dig som är vintercyklist rekommenderar vi dubbdäck.

Sadeln bör höjas så pass mycket att Du kan sträcka på benet när Du trampar ner. Du kontrollerar detta på följande sätt:
Ställ pedalen på ena sidan rakt ner. Sätt Dig på cykeln, sätt hålfoten mitt på pedalen, knäet ska då vara lätt böjt. Är det för sträck kan Du få bekymmer med baksidan av knäet. När Du sedan trampar iväg placerar Du foten på pedalen så att stortåleden är mitt på pedalaxeln, då får Du en maximal kraftöverföring.

Växlar finns i huvudsak i två utföranden. Utanpåliggande växlar och inkapslade växlar. De förstnämnda har ingen fotbroms, utan inbromsningen sker via bromshandtaget på styret och är helt designade för att rulla lätt. Du växlar genom att föra kedjan mellan olika kedjekransar både bak och fram. Antalet växlar på en cykel utrustad med den här typen av system kan variera mellan 21 upp till 30 växlar. Denna växeltyp är lämplig för Dig som cyklar lite längre varje dag (c:a 5km och uppåt) och som använder din cykel för träning. Du som vill ha en cykel som rullar lätt ska välja denna typ av växel.

Inkapslade växlar är lämpliga för Dig som inte cyklar så mycket och som inte cyklar så långa sträckor varje gång. Antalet växlar varierar mellan 3-8 växlar. Du växlar genom att vrida på reglaget på styret och Du ser på displayen vilken växel du har i. Fotbroms finns på denna växeltyp.

Låset bör vara godkänt av stöldskyddsföreningen. Tänk på att ett vajerlås inte är godkänt, utan bara fast monterade och bygellås kan komma på fråga.

Använd hjälm då Du cyklar!